a book, a piece of paper, a pen, a pencil, a rubber, a ruler,

01b Classroom objects (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?