bananas, apples, potatoes , carrots , oranges, tomatoes ,

02d Fruit & veg basic (from Racing to English)

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?