a shirt, a jumper, a pair of socks, a pair of shoes, a bag, a coat,

04c-1 Basic clothes - 6 items (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?