1) 5x6 a) 26 b) 24 c) 30 d) 28 e) 32 f) 22 2) 7x6 a) 45 b) 28 c) 49 d) 43 e) 42 f) 46 3) 9x6 a) 72 b) 43 c) 48 d) 28 e) 67 f) 54 4) 3x6 a) 18 b) 25 c) 16 d) 23 e) 28 f) 20 5) 4x6 a) 28 b) 20 c) 24 d) 27 e) 34 f) 17

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?