1) Grape a) b) 2) Apple a) b) 3) Banana a) b) 4) Finger lime a) b) 5) Lime a) b) 6) Lemon a) b)

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?