1) optimistic a) b) c) 2) confident a) b) c) 3) calm a) b) c)

Cambridge English - Good Feelings B1

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?