similie, metaphor, personification, onomatopoeia, alliteration, idiom, repetition, hyperbole, rhyme, imagery, pun, proverb, figurative,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?