always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly ever, never.

Adverbs of Frequency

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?