Healthy: bananas, eggs, tomato, yoghurt, pear, soup, Unhealthy: pizza, chocolate, coca cola, cake, mcdonalds, ice cream,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?