The opposite of near is ____. The opposite of empty is ____. The opposite of safe is ____. The opposite of old is ____. The opposite of quiet is ____. The opposite of rude is ____.

Adjective opposites (NEF Pre Int 1B)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?