mine, yours (singular), his / hers / its, ours, yours (plural), theirs.

Possessive Pronouns

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?