wear - wore, go - went, see - saw, have - had, buy - bought, get - got, leave - left, drive - drove, meet - met, can - could,

Ten common irregular verbs NEF 5C

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?