sometimes, never, usually, always, often, rarely / seldom, hardly ever.

Adverbs of frequency

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?