Primary (Red), Secondary (Violet), Secondary (Orange), Primary (Yellow), Primary (Blue), Secondary (Green),

Primary and Secondary Colours

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?