1) Which part of the letter is missing? a) b) c) 2) Which part of the letter is missing? a) b) c) 3) Which part of the letter is missing? a) b) c) 4) Which part of the letter is missing? a) b) c) 5) Which part of the letter is missing? a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?