3/4, 2/6, 3/5, 4/10, 2/3, 1/4, 5/6, 1/3, 1/5, 9/10.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?