I've been to Rome., I haven't been to Rome., Have I been to Rome?, You've been to Barcelona., You haven't been to Barcelona., Have you been to Barcelona?, Mark's been to Brazil., Mark hasn't been to Brazil., Has Mark been to Brazil?, My parents have been to Africa., My parents haven't been to Africa., Have they been to Africa?, Ann's been to Argentina., Ann hasn't been to Argentina., Has she been to Argentina?, We've been to Budapest., We haven't been to Budapest., Have we been to Budapest?,

Present perfect + / - / ?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?