over, towards, along, out of, round and round, forwards, backwards, through, into.

Prepositions of movement

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?