Countable: many, few/a few, quite a few, Uncountable: much, little/ a little, a little bit, Both: lots of, plenty of, most/least, any/some, all, no / none, enough, more/less,

Quantifiers: A2+

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?