bad, big, dangerous, dirty, easy, empty, expensive, far, fast, high, hot, long, old, rich, strong, wrong.

Adjectives EF Ele 2B

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?