1) ______________is a goat. a) This b) That c) These d) Those 2) ______________is a lion. a) This b) That c) These d) Those 3) ______________are elephants. a) This b) That c) These d) Those 4) ______________are cows. a) This b) That c) These d) Those 5) ______________are sheep. a) This b) That c) These d) Those 6) ______________is a whale. a) This b) That c) These d) Those 7) ______________is a giraffe. a) This b) That c) These d) Those 8) ______________are camels. a) This b) That c) These d) Those 9) ______________is a dolphin. a) This b) That c) These d) Those 10) ______________are bears. a) This b) That c) These d) Those 11) ______________is a shark. a) This b) That c) These d) Those 12) ______________are monkeys. a) This b) That c) These d) Those 13) ______________is a snake. a) This b) That c) These d) Those 14) ______________are jellyfish. a) This b) That c) These d) Those 15) ______________is a crocodile. a) This b) That c) These d) Those 16) ______________are polar bears. a) This b) That c) These d) Those 17) ______________are zebras. a) This b) That c) These d) Those 18) ______________are hippos. a) This b) That c) These d) Those

This That These Those with animals

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?