Anagram

I-drag ang mga letra sa ilang tama nga posisyon aron ma-unscramble ang word o phrase.


Pananglitan

Hibal-i ang ubang mga template

I-restore ang gi-autosave: ?