Unjumble

I-drag ug ihulog mga words aron ma-rearrange ang matag sentence sa tama nga order niini.


Pananglitan

Hibal-i ang ubang mga template

I-restore ang gi-autosave: ?