Komunita

Matematika 5 třída desetinná čísla

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "matematika 5 třída desetinná čísla"

Násobení desetinného čísla číslem desetinným
Násobení desetinného čísla číslem desetinným Najít shodu
Násobení desetinného čísla číslem přirozeným
Násobení desetinného čísla číslem přirozeným Spojte odpovídající
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným Seřazeno podle pořadí
Desetinná čísla_zápis
Desetinná čísla_zápis Spojte odpovídající
podle
Zápis desetinných čísel
Zápis desetinných čísel Spojte odpovídající
Porovnávání desetinných čísel 2
Porovnávání desetinných čísel 2 Dokončete větu
podle
Desetinná čísla_osa
Desetinná čísla_osa Označený diagram
podle
Desetinná čísla_zápis1
Desetinná čísla_zápis1 Kvíz
podle
Porovnávání desetinných čísel
Porovnávání desetinných čísel Kvíz
podle
Porovnávání desetinných čísel
Porovnávání desetinných čísel Seřazeno podle pořadí
podle
Kladná a záporná čísla
Kladná a záporná čísla Třídění skupin
Dělení desetinného čísla číslem desetinným
Dělení desetinného čísla číslem desetinným Najít shodu
Desetinná čísla
Desetinná čísla Letadlo
podle
Desetinná čísla_zápis
Desetinná čísla_zápis Kvíz
podle
Dělení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel Náhodné kolo
Dělení desetinných čísel číslem přirozeným
Dělení desetinných čísel číslem přirozeným Kvíz
Desetinná čísla - čtení a zápis
Desetinná čísla - čtení a zápis Kvíz
Geometrie - přímka, úsečka, bod
Geometrie - přímka, úsečka, bod Spojte odpovídající
podle
Absolutní hodnota celého čísla
Absolutní hodnota celého čísla Kvíz
Desetinná čísla
Desetinná čísla Kvíz
podle
Římská čísla do 12
Římská čísla do 12 Spojte odpovídající
Násobení a dělení celých čísel (kvíz)
Násobení a dělení celých čísel (kvíz) Kvíz
Násobilka  a dělení 5
Násobilka a dělení 5 Spojte odpovídající
Desetinná čísla_čtení
Desetinná čísla_čtení Náhodné kolo
podle
Desetinná čísla
Desetinná čísla Označený diagram
podle
Porovnávání celých čísel
Porovnávání celých čísel Pravda nebo lež
Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Najít shodu
podle
Desetinná čísla
Desetinná čísla Náhodné kolo
Vnitřní úhly v trojúhelníku 5. třída
Vnitřní úhly v trojúhelníku 5. třída Spojte odpovídající
podle
Desetinná čísla
Desetinná čísla Pravda nebo lež
podle
Desetinná čísla
Desetinná čísla Práskni krtka
+ - desetinná čísla
+ - desetinná čísla Najít shodu
podle
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným Najít shodu
Porovnávání čísel do 1000
Porovnávání čísel do 1000 Dokončete větu
Jednotky hmotnosti desetinná čísla
Jednotky hmotnosti desetinná čísla Kvíz
DESETINNÁ ČÍSLA + - *
DESETINNÁ ČÍSLA + - * Kvíz
podle
Sčítání a odčítání do 5
Sčítání a odčítání do 5 Kvíz
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 Kvíz
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 Kvíz
SČÍTÁNÍ/ODČÍTÁNÍ S MINCEMI
SČÍTÁNÍ/ODČÍTÁNÍ S MINCEMI Kvíz
Desetinná čísla sčítání
Desetinná čísla sčítání Spojte odpovídající
podle
desetinná čísla
desetinná čísla Otevřít krabici
podle
Celá čísla - trychtýř 2
Celá čísla - trychtýř 2 Označený diagram
Desetinná čísla na číselné ose
Desetinná čísla na číselné ose Kvíz
Desetinná čísla
Desetinná čísla Náhodné kolo
podle
Dopravní značky (kvíz)
Dopravní značky (kvíz) Kvíz
podle
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání a odčítání do 10 Spojte odpovídající
Sčítání do 20 bez přechodu
Sčítání do 20 bez přechodu Náhodné kolo
Obnovit automatické uložení: ?