- s: read, swim, play, eat, cook, live, stay, - es: go, watch, teach, do, wash, fix, crash, - ies: fly, cry, fry, study, try, spy, rely,

Present Simple: -s/-es/-ies (Optimise A2)

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?