1) V potocích a řekách se nachází voda... a) slaná b) sladká 2) Který vodní tok má větší plochu? a) řeka b) potok 3) Jak se nazývá místo, kde se voda dostává na povrch? a) ústí b) pramen c) soutok d) přítok 4) Kde se nachází ústí řek? a) Na horním toku b) Na dolním toku 5) Jak se nazývá místo, kde se potkává více řek? a) soutok b) přítok c) pramen 6) Která česká řeka je největší? a) Vltava b) Morava c) Labe 7) Kde pramení Labe? a) Na Šumavě b) V Krkonoších c) V Beskydech 8) U kterého města se Vltava vlévá do Labe? a) u Prahy b) u Brna c) u Mělníka d) u Berouna 9) Mohou se po Labi plavit lodě? a) ano b) ne 10) Která česká řeka je nejdelší? a) Labe b) Morava c) Dyje d) Vltava 11) Kde Vltava pramení? a) V Krkonoších b) Na Šumavě c) V Krušných horách 12) Kde pramení řeka Morava? a) V Jeseníkách b) V Krkonoších c) V Beskydech 13) Do které řeky se vlévá řeka Morava? a) Do Labe b) Do Vltavy c) Do Dunaje d) Do Dyje 14) Jak by se měl člověk k vodním tokům chovat? a) Měl by je chránit a zasahovat do nich jen s opatrností. Nevypouštět do nich škodlivé a jedovaté látky. b) Člověk do nich může zasahovat jak chce a vypouštět do nich cokoliv, protože příroda si s tím poradí. 15) Které dřeviny můžeme vidět na březích potoků a řek? a) smrky, borovice a jedle b) vrby, jasany a olše c) jírovce, tisy a jalovce 16) Z jakého stromu používáme proutí na výrobu ošatek, košů a dalšího proutěného nábytku? a) z vrby b) z borovice c) z jírovce 17) Které byliny potkáme u potoků a řek? a) konvalinky, bledule a petrklíče b) mateřídoušky, koniklece a kopretiny c) blatouchy, kosatce, pomněnky a plicníky 18) Tato bylina se používá při léčbě plicních onemocnění jako je třeba zánět průdušek. Jedná se o ... a) Kosatec žlutý b) Plicník lékařský c) Blatouch bahenní

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?