1) 10+2 a) 12 b) 21 c) 20 d) 111 e) 3 f) 0 2) 10+10 a) 20 b) 0 c) 1 d) 2345 e) . f) 10 3) 0+1 a) 3 b) 2 c) 1 d) § e) §1§ f) 10 4) 1+10 a) 11 b) 13 c) 12 d) (§) ?! e) ABCDEF 5) 5+5 a) 10 b) 15 c) 13 6) 1+0 a) 1 b) 2 c) 3 7) 20+20 a) 40 b) 0 c) 1000000 8) KOLIKRÁT MUSÍ VČELA OBLETĚT ZEMĚKOULI NA SKLENICI MEDU? a) 1+1+1 b) 0+0+0 9) KDE NETOPÝŘI BYDLÍ? a) V JESKYNÍCH b) V POKOJÍČKU c) NA ZAHRADĚ 10) 10+ . =20 a) 10 b) \\\\\\\\ c) (§!\-?) 11) 1+1 a) 2 b) 0§()_-? 12) ČÍM BRZDÍ PIRÁTI LOĎ? a) KOTVOU b) KRABEM c) HODÍ TOHO NEJLEPŠÍHO PIRÁTA PŘES PALUBU Z LEVOBOKU 13) §= . a) § b) @@ 14) KAM SI SEDÁ PTÁK? a) NA VĚTEV b) NA TVOJÍ HLAVU A UDĚLÁ TAM PTAČÍ EXKREMENT 15) JAKÉ JE HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY? a) PRAHA b) PAŘÍŽ c) ZLIV 16) 3D 5J a) 35 b) 10000 c) 11 d) A e) B f) C 17) KDO DÁVÁ MED a) b) c) d) e) f) 18) KDO JE NEJRICHLEJŠÍ? a) b) c) d)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?