1) Nejdříve si procvičíme čtení z grafu. Kolik zájezdů bylo prodáno v únoru? a) 40 b) 45 c) 50 d) 55 e) 60 f) 65 2) Který měsíc bylo prodáno 20 zájezdů? a) duben b) květen c) červen d) červenec e) žádný f) únor 3) Ve kterém měsíci bylo prodáno o polovinu méně zájezdů než o měsíc dříve (pouze všechny možnosti)? a) duben a květen b) duben a červen c) květen a červen d) duben, květen a červen e) únor, duben a červenec f) únor, duben, červen a červenec 4) Ve kterém měsíci bylo prodáno o polovinu více zájezdů než o měsíc později? a) červenec b) červen c) květen d) duben e) březen f) leden 5) Ve kterém měsíci bylo prodáno o polovinu méně zájezdů než o měsíc dříve a současně o polovinu více zájezdů než o měsíc později? a) únor b) březen c) duben d) květen e) červen f) žádný

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?