Κοινότητα

5th Grade Math

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g5 math'

Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents) Αντιστοίχιση
από
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Αντιστοίχιση
από
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Μπαλόνια
από
Prime and Composite Numbers
Prime and Composite Numbers Χτύπα το ποντίκι
από
Multi-Digit Multiplication
Multi-Digit Multiplication Αντιστοίχιση
από
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Αντιστοίχιση
Math 5th grade- Volume
Math 5th grade- Volume Τηλεπαιχνίδι
Place Value of Decimals
Place Value of Decimals Αντιστοίχιση
από
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers Ταξινόμηση κατά ομάδα
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs Διάγραμμα με πινέζες
από
Comparing decimals
Comparing decimals Τηλεπαιχνίδι
από
Quadrilateral Sort
Quadrilateral Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
HNES Order of Operations Basic Intro
HNES Order of Operations Basic Intro Αντιστοίχιση
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Βρες το ταίρι
από
Two-Step Word Problems
Two-Step Word Problems Άνοιξε το κουτί
Improper Fractions and Mixed Numbers
Improper Fractions and Mixed Numbers Λαβύρινθος
από
Unit 3 Net Income vs Gross Income
Unit 3 Net Income vs Gross Income Μπαλόνια
Finding Mean, Median, and Mode
Finding Mean, Median, and Mode Τηλεπαιχνίδι
από
Angles Sort
Angles Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Quadrilateral sort
Quadrilateral sort Χτύπα το ποντίκι
από
Geometry Vocabulary
Geometry Vocabulary Αντιστοίχιση
Conversions-Customary
Conversions-Customary Αντιστοίχιση
5.NF.3, 5.NF.4, 5.NF.7 Review
5.NF.3, 5.NF.4, 5.NF.7 Review Αντιστοίχιση
Decimals and fractions
Decimals and fractions Χτύπα το ποντίκι
από
Division Facts
Division Facts Χτύπα το ποντίκι
Naming Fractions
Naming Fractions Κουίζ
Comparing Fractions
Comparing Fractions Τηλεπαιχνίδι
Fractions: Convert Improper to Mixed Numbers
Fractions: Convert Improper to Mixed Numbers Αντιστοίχιση
από
Decimal Vocabulary
Decimal Vocabulary Κρυπτόλεξο
Vocab Game - Geometry Terms
Vocab Game - Geometry Terms Λαβύρινθος
από
ETES Classifying Triangles
ETES Classifying Triangles Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Place Value Models matching with Decimals
Place Value Models matching with Decimals Βρες το ταίρι
από
5.MD.2 Line Graphs Vocabulary
5.MD.2 Line Graphs Vocabulary Αντιστοίχιση
από
Dividing Decimals with Patterns
Dividing Decimals with Patterns Λαβύρινθος
Decimal Multiplication Models
Decimal Multiplication Models Αντιστοίχιση
από
Math Definitions (5th Grade)
Math Definitions (5th Grade) Αντιστοίχιση
Math Week 4
Math Week 4 Αντιστοίχιση
Fractions as Division Vocabulary
Fractions as Division Vocabulary Άνοιξε το κουτί
από
Simplify the Expression (easy)
Simplify the Expression (easy) Κουίζ
από
Finding Equivalent Fractions
Finding Equivalent Fractions Αντιστοίχιση
από
Maze Comparing decimals
Maze Comparing decimals Χτύπα το ποντίκι
G5 Unit 3 Personal Financial Literacy
G5 Unit 3 Personal Financial Literacy Αντιστοίχιση
Decimal Spinner
Decimal Spinner Τροχός της τύχης
από
Identify Polygons: Which one is a Polygon?
Identify Polygons: Which one is a Polygon? Χτύπα το ποντίκι
από
Dividing Decimals`
Dividing Decimals` Αεροπλάνο
από
Rounding decimals  sort
Rounding decimals sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Math Vocabulary Unit 1 Week 4
Math Vocabulary Unit 1 Week 4 Αντιστοίχιση
Math Vocabulary Unit 1 Week 3
Math Vocabulary Unit 1 Week 3 Αντιστοίχιση
Etes Triangles Sides
Etes Triangles Sides Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Rounding Decimals
Rounding Decimals Χτύπα το ποντίκι
από
Adding and Subtracting Fractions
Adding and Subtracting Fractions Τροχός της τύχης
από
Place Value of Decimals - Match Up - Grade 5
Place Value of Decimals - Match Up - Grade 5 Αντιστοίχιση
από
U6 L16 Decimal Review
U6 L16 Decimal Review Βρες το ταίρι
από
 Metric Units of Measurement
Metric Units of Measurement Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms Τηλεπαιχνίδι
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;