50 - 20 + 30, 60 - 50 + 10, 70 - 40 + 30 , 100 - 20 + 80, 80 - 60 + 20, 90 - 40 + 50, 40 - 20 + 20 , 20 - 10 + 10 , 30 - 10 + 20,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;