Community

математика

Examples from our community

10000+ results for 'математика'

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim
Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim Labelled diagram
Геометријска тела
Геометријска тела Quiz
Римске цифре-бројеви до 100
Римске цифре-бројеви до 100 True or false
Детективски задаци - извуци карту
Детективски задаци - извуци карту Random cards
Математички квиз
Математички квиз Quiz
Tablica množenja
Tablica množenja Whack-a-mole
Сабирање и одузимање
Сабирање и одузимање Quiz
Сабирање и одузимање
Сабирање и одузимање Random wheel
Сабирање (7+5)
Сабирање (7+5) Group sort
Сабирање  до 20
Сабирање до 20 Balloon pop
Površina pravougaonika
Površina pravougaonika Random wheel
Mnozenje visecifrenih brojeva
Mnozenje visecifrenih brojeva Gameshow quiz
OBNAVLJAMO...
OBNAVLJAMO... Match up
Бројеви прве и друге десетице
Бројеви прве и друге десетице Match up
Сабирање и одузимање
Сабирање и одузимање Match up
Deljenje brojevima 3,4, 6 i 7
Deljenje brojevima 3,4, 6 i 7 Whack-a-mole
Математика
Математика Matching pairs
ОДУЗИМАЊЕ- УМАЊЕНИК, УМАЊИЛАЦ, РАЗЛИКА
ОДУЗИМАЊЕ- УМАЊЕНИК, УМАЊИЛАЦ, РАЗЛИКА Labelled diagram
Sabiranje i oduzimanje (treći deo)
Sabiranje i oduzimanje (treći deo) Random wheel
Hány óra van? - egész óra
Hány óra van? - egész óra Match up
Ko je bio Diofant?
Ko je bio Diofant? Quiz
Слагалица
Слагалица Anagram
Kivonás 30-ból
Kivonás 30-ból Match up
Összeadás 30-ig
Összeadás 30-ig Match up
Одузимање до 20
Одузимање до 20 Whack-a-mole
Jednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom i deliocem
Jednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom i deliocem Random wheel
Сабирање и одузимање, 1.разред,
Сабирање и одузимање, 1.разред, Open the box
ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ БРОЈ
ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ БРОЈ Quiz
Срећни точак
Срећни точак Random wheel
Парни и непарни бројеви 1. стотине
Парни и непарни бројеви 1. стотине Group sort
Сабирање  до  5
Сабирање до 5 Maze chase
Matematika
Matematika Flash cards
Читање и писње бројева до 100
Читање и писње бројева до 100 Match up
Бројеви до 20
Бројеви до 20 Match up
Интеграл
Интеграл Gameshow quiz
Mnozenje
Mnozenje Match up
ЈЕДНОЦИФРЕНИ И ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ
ЈЕДНОЦИФРЕНИ И ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ True or false
Дељеник, делилац, количник
Дељеник, делилац, количник Matching pairs
Десетице прве стотине - игра меморије
Десетице прве стотине - игра меморије Matching pairs
Бројеви до 5
Бројеви до 5 Find the match
Сабирање и одузимање до 1000
Сабирање и одузимање до 1000 Open the box
Мерење и мере
Мерење и мере Match up
ОДУЗИМАЊЕ ЧЕТВОРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ОДУЗИМАЊЕ ЧЕТВОРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА Random wheel
Летњи изазов #2
Летњи изазов #2 Gameshow quiz
Цели бројеви
Цели бројеви Open the box
Prirodni brojevi i osobine
Prirodni brojevi i osobine Maze chase
Мерење дужине dm,cm,mm - мотивација
Мерење дужине dm,cm,mm - мотивација Matching pairs
Množenje brojevima 2, 3, 4, 5
Množenje brojevima 2, 3, 4, 5 Open the box
Рационални и ирационални бројеви
Рационални и ирационални бројеви Group sort
Дељивост бројева
Дељивост бројева Whack-a-mole
Összeadás tízesátlépéssel 20-ig (7, 8, 9-hez adunk)
Összeadás tízesátlépéssel 20-ig (7, 8, 9-hez adunk) Find the match
сабирање и одузимање
сабирање и одузимање Wordsearch
Restore auto-saved: ?