צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

Wilson 5 3

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'wilson 5 3'

   تحليل الكلمات 1
تحليل الكلمات 1 מיון קבוצה
על ידי
band 3+ 3/5
band 3+ 3/5 התאמה
על ידי
band 3+ 5/5
band 3+ 5/5 התאמה
על ידי
Las Vocales
Las Vocales הכה את החפרפרת
על ידי
band 3+ 1/5
band 3+ 1/5 התאמה
על ידי
Band 3+ 6/5
Band 3+ 6/5 התאמה
על ידי
Actions - grade 5
Actions - grade 5 מילה חסרה
על ידי
כפולות 3-4-5
כפולות 3-4-5 התאמה
על ידי
click 3 part 5
click 3 part 5 חידון
על ידי
 click 3 unit 5
click 3 unit 5 גלגל אקראי
על ידי
band 3+ 2/5
band 3+ 2/5 התאמה
על ידי
band 3+ 4/5
band 3+ 4/5 התאמה
על ידי
2.2 real/nonsense words
2.2 real/nonsense words מיון קבוצה
על ידי
summer 5/3
summer 5/3 התאמה
על ידי
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4 מיין לקטגוריות
על ידי
Wilson Step 3.1 review
Wilson Step 3.1 review מילה חסרה
על ידי
Wilson 4.2 Real Words
Wilson 4.2 Real Words קלפים אקראיים
על ידי
Distance Learning - Par 3-5
Distance Learning - Par 3-5 גלגל אקראי
על ידי
CLICK 3 UNIT 5 -WORDS
CLICK 3 UNIT 5 -WORDS התאמה
על ידי
Unit 5 - words - Class 3
Unit 5 - words - Class 3 התאמה
על ידי
join us 103 3/5
join us 103 3/5 מצא את ההתאמה
על ידי
Grammar Worksheets 3 page 5
Grammar Worksheets 3 page 5 מילה חסרה
על ידי
5.2 prefix or not sort
5.2 prefix or not sort מיון קבוצה
על ידי
Hello Explorer 3 - UNIT 5, lesson 1
Hello Explorer 3 - UNIT 5, lesson 1 הכה את החפרפרת
על ידי
Telling the time
Telling the time היפוך אותיות
על ידי
Palabras con c
Palabras con c התאמה
על ידי
sayılar eşleşme (7 ye kadar)
sayılar eşleşme (7 ye kadar) חידון
על ידי
At School - Vocabulary 1
At School - Vocabulary 1 התאמה
על ידי
Grade 5 Week 3 Lesson 4
Grade 5 Week 3 Lesson 4 פוצץ בלון
על ידי
قابليت القسمه على 2 3 5 10
قابليت القسمه على 2 3 5 10 פתח את התיבה
על ידי
5-6
5-6 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
מי אני פרשת ויצא
מי אני פרשת ויצא חידון
על ידי
Wilson 4.3
Wilson 4.3 מילה חסרה
על ידי
קודה מצעית
קודה מצעית קלפים אקראיים
על ידי
חידון פורים לכיתה ג
חידון פורים לכיתה ג פתח את התיבה
על ידי
Vocabulary- Cool, Unit 3 Page 88
Vocabulary- Cool, Unit 3 Page 88 פתח את התיבה
על ידי
Grade 5 Week 11 Lesson 3
Grade 5 Week 11 Lesson 3 חידון טלויזיה
על ידי
cvc words
cvc words גלגל אקראי
על ידי
?מי אמא שלי
?מי אמא שלי זוגות תואמים
על ידי
Grade 5 Week 9 Lesson 3
Grade 5 Week 9 Lesson 3 תשבץ
על ידי
משחק הזיכרון- פרחי הבר
משחק הזיכרון- פרחי הבר זוגות תואמים
על ידי
Grade 5 Week 10 Lesson 3
Grade 5 Week 10 Lesson 3 חידון טלויזיה
על ידי
Grade 5 Week 2 Lesson 3
Grade 5 Week 2 Lesson 3 היפוך אותיות
על ידי
Level 3 Game 5 Past Simple
Level 3 Game 5 Past Simple היפוך אותיות
page 5- the easy way 3 - verbs
page 5- the easy way 3 - verbs פוצץ בלון
על ידי
כפולות 2, 3, 4, 5, 6
כפולות 2, 3, 4, 5, 6 גלגל אקראי
על ידי
3 letter Blends
3 letter Blends הכה את החפרפרת
על ידי
 VGTBLS MIX BSC 5 (1 2 3)
VGTBLS MIX BSC 5 (1 2 3) גלגל אקראי
על ידי
click 1 unit 2
click 1 unit 2 חידון טלויזיה
על ידי
Grade 5 Week 3 Lesson 1
Grade 5 Week 3 Lesson 1 פוצץ בלון
על ידי
 click 3 unit 5 pg.84
click 3 unit 5 pg.84 גלגל אקראי
על ידי
page 5- the easy way 3 - verbs
page 5- the easy way 3 - verbs קלפים אקראיים
על ידי
Rainbow Foods - Cool page 66
Rainbow Foods - Cool page 66 מילה חסרה
על ידי
Step 5 Syllable Sort C / v-e / O
Step 5 Syllable Sort C / v-e / O מיון קבוצה
על ידי