Brže osmislite bolja predavanja

Riječi koja nedostaje

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.


Primjeri

Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred
Riječi koja nedostaje
 Glasovi ije, je, č i ć
Glasovi ije, je, č i ć
autor
Riječi koja nedostaje
Dijete (2.r)
Dijete (2.r)
autor
Riječi koja nedostaje
Glagoli (vježba) - Zimski dan
Glagoli (vježba) - Zimski dan
Riječi koja nedostaje
Tlo-uvjet života
Tlo-uvjet života
autor
Riječi koja nedostaje
Slovo NJ
Slovo NJ
Riječi koja nedostaje

Saznajte više o drugim predlošcima