Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje su alpske države a) Njemačka, Austrija, Rusija b) Njemačka, Lihtenštajn, Švicarska, Austrija c) Njemačka, Španjolska, Italija 2) Koja je najrazvijenija država srednje europe a) Njemačka b) Švicarska c) Austrija 3) Što su alpe a) Gorje b) Država c) Rijeka 4) Koji je glavni grad Njemačke a) Hamburg b) Munchen c) Berlin 5) Koji je glavni grad Švicarske a) Zurich b) Bern c) Luzern 6) Kroz koje države se protežu Alpe a) Njemačku, Švicarsku, Norvešku, Hrvatsku b) Njemačku, Švicarsku, Austriju, Lihtenštajn c) Njemačku, Švedsku, Mađarsku, Dansku 7) Koja je najprometnija rijeka srednje Europe a) Sava b) Rajna c) Dunav 8) Koja klima prevladava u srednjoj Europi a) Umjerena, Snježno šumska b) Tropska, polarna c) Sredozemna 9) Koje su ostale države Srednje Europe a) Mađarska, Češka, Poljska, Slovačka b) Brazil, Italija, Španjolska c) Francuska, Nizozemska, Belgijia 10) Koja država je največa članica Srednje Europe a) NJemačka b) Poljska c) Austrija 11) Koja poznata marka automobila se proizvodi u Češkoj a) Mercedes-Benz b) Volkswagen c) Škoda 12) Koji je glavni grad Češke a) Prag b) Budimpešta c) Sarajevo 13) Koji je glavni grad Slovačke a) Beč b) Prag c) Bratislava 14) Što se uzgaja na ravnicama Mađarske a) Pšenica, Kukuruz, Suncokret, Šečerna repa b) Ananas, Banane, Breskve c) Smokve, Marelice, Limun 15) Koliko Njemačka ima stanovnika a) 83 000 000 b) 85 000 000 c) 84 000 000

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti