1) Simboli mogu imati različita značenja. a) Točno. b) Netočno. 2) Tipka Enter je a) za brisanje. b) za prelazak u novi red ili potvrđivanje naredbe. c) za pisanje velikih slova. 3) Koja od ikona prikazuje ikonu programa Bojanje 3D? a) b) c) 4) Simbol za a) bežičnu internetsku mrežu. b) javno dostupnu bežičnu računalnu mrežu. c) bežično spajanje 2 uređaja. 5) Na kojoj se tipki tipkovnice nalazi @? a) Tipka L. b) Tipka Č. c) Tipka V. 6) Dogovoreni znakovi koji prikazuju razne obavijesti nazivaju se a) uređaji. b) simboli. c) autorska djela. 7) Kojoj vrsti simbola pripadaju slova i brojke? a) simbolima za pisanje b) vizualnim simbolima c) grafičkim simbolima 8) Poseban način za razmjenu poruka koji ne može svatko razumjeti naziva se a) dopisivanje. b) snalaženje. c) šifriranje. 9) Tko sve može razumjeti šifriranu poruku? a) Osoba koja poznaje samo njezine simbole. b) Osoba koja poznaje simbole i njihovo značenje. c) Osoba koja ne poznaje ni simbole ni njihovo značenje. 10) Na koji se način može osigurati digitalno okružje? a) Zaštitom privatnosti i osobnih podataka. b) Dijeljenjem osobnih podataka. c) Posjećivanjem nesigurnih stranica. 11) Na stranicama koje su označene kao nesigurne stranice, smiješ unositi svoje osobne podatke. a) Točno. b) Netočno. 12) Koji je uređaj potrebno imati u svome domu kako bi se fotografija izradila na papir? a) tipkovnicu b) pisač c) monitor 13) Svačiji je autorski rad vrijedan i treba ga poštovati. a) Točno. b) Netočno. 14) Označi što je sigurno. a) U automobilu se vežem sigurnosnim pojasom. b) Razgovaram s nepoznatim ljudima. c) Posjećujem sigurne stranice na internetu. 15) Dogovorenim simbolima i znakovima označavamo građevine i različite objekte na planu naselja. Koristimo ih za a) zabavu. b) orijentaciju.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?