Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko slova ima hrvatska abeceda? a) 28 b) 50 c) 30 d) 10 e) 47 f) 2 2) Koje je 1. slovo abecede? a) Z b) S c) P d) G e) A f) L 3) Koje je zadnje slovo abecede? a) K b) D c) R d) Ž e) Č f) NJ 4) Koje je dvadeseto slovo abecede ? a) M b) S c) E d) NJ e) L f) T 5) Koje je 5. slovo abecede? a) Č b) Ž c) DŽ d) Đ e) Ć f) Š 6) Koje je 13. slovo abecede? a) E b) I c) Ž d) M e) K f) R 7) Koje je 9. slovo abecede? a) S b) P c) G d) F e) E f) I 8) Koje je 18. slovo abecede? a) N b) NJ c) M d) O e) K f) Š 9) Koje je 19. slovo abecede? a) N b) K c) I d) P e) U f) Č 10) Koje je 31. slovo abecede? a) K b) I c) Š d) A e) L f) Hrvatska abeceda nema 31. slovo

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti