Komuniti

Year 6 maths circles

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk 'year 6 maths circles'

06-Circumference of a Circle
06-Circumference of a Circle Kuiz
05-Parts of a Circle
05-Parts of a Circle Padankan
03-Ratio
03-Ratio Pecahkan belon
02-Division Of Fraction
02-Division Of Fraction Kapal terbang
01-Algebra Equations
01-Algebra Equations Pecahkan belon
07-Volume of Solid
07-Volume of Solid Kuiz rancangan mainan
07-Angles of a Straight Line
07-Angles of a Straight Line Kuiz
04-Percentage
04-Percentage Kuiz
16-Division
16-Division Kapal terbang
02-Key Words in Math Word Problems
02-Key Words in Math Word Problems Kapal terbang
Multiplication by 6
Multiplication by 6 Padankan
Multiplication by 2,3 & 5
Multiplication by 2,3 & 5 Padankan
05-Money
05-Money Kapal terbang
10-Telling Time (5 minutes)
10-Telling Time (5 minutes) Susun atur
17-Telling Time to the Hour and Half Hour
17-Telling Time to the Hour and Half Hour Susun atur
11-Can you help measure the pencils with a ruler ?
11-Can you help measure the pencils with a ruler ? Gambar rajah berlabel
Maths year 6
Maths year 6 Membuka kotak
22-Subtraction within 100 with regrouping
22-Subtraction within 100 with regrouping Padankan
07-Fractions
07-Fractions Pecahkan belon
01-Addition within 10000
01-Addition within 10000 Pecahkan belon
08-Subtraction within 10
08-Subtraction within 10 Pecahkan belon
Multiplication by 7
Multiplication by 7 Padankan
07-Addition within 10
07-Addition within 10 Kapal terbang
Multiplication by 4
Multiplication by 4 Padankan
18-Read number 1 to 100
18-Read number 1 to 100 Kuiz
08-Fraction
08-Fraction Kapal terbang
20-Addition Within 100-With regrouping
20-Addition Within 100-With regrouping Padankan
02-Subtraction within 1000
02-Subtraction within 1000 Pecahkan belon
Maths Year 6
Maths Year 6 Membuka kotak
14-Division Grade 2
14-Division Grade 2 Kuiz
23-Malaysia Money-coins
23-Malaysia Money-coins Kuiz
25-Addition of Malaysia Money
25-Addition of Malaysia Money Kuiz
05-Length
05-Length Pecahkan belon
03-Estimate Length in Centimeter
03-Estimate Length in Centimeter Kapal terbang
04-Subtraction of money
04-Subtraction of money Kapal terbang
09-Subtraction Within 10 #2
09-Subtraction Within 10 #2 Kapal terbang
06-Volume
06-Volume Kuiz
02-Multiplication 3x 4x 5x
02-Multiplication 3x 4x 5x Ketuk Tikus Mondok
24-Malaysia money-Coins and Notes
24-Malaysia money-Coins and Notes Padankan
16-Multiplication 6
16-Multiplication 6 Kapal terbang
Countable and uncountable
Countable and uncountable Susunan kumpulan
13-Addition of Decimals
13-Addition of Decimals Susun atur
21-Subraction within 100 without regrouping
21-Subraction within 100 without regrouping Padankan
Formal Letter Year 6
Formal Letter Year 6 Benar atau palsu
oleh
10-Addition and Subtraction within 20
10-Addition and Subtraction within 20 Pecahkan belon
Chinese New Year Celebration
Chinese New Year Celebration Susun kemas
02-Algebra-Expand & Factorise
02-Algebra-Expand & Factorise Padankan
15-Multiplication and Division of Decimal
15-Multiplication and Division of Decimal Padankan
12-Types of angles
12-Types of angles Cari padanan
11-Decimal and Fraction Equivalents
11-Decimal and Fraction Equivalents Susun atur
04-Division of indices
04-Division of indices Kuiz
05-Division with Remainder
05-Division with Remainder Kapal terbang
Pulihkan autosimpan: ?