(eat) in restaurants., (do) housework., (swim) in the sea in summer., (go) to the dentist., (sit) at the front of the class., (have) a big party on my birthday., (wait) for the bus., (live) in a flat., (listen) to loud music in the car., (cook) dinner for my family., (look for) somewhere to park., (watch) films in English., (get up) early in winter., (shop) online..

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankingowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?