1) _ _ider a) sp b) sm c) sw d) sn 2) _ _eater a) sp b) sw c) sm d) sn 3) _ _ring a) sm b) sw c) sn d) sp 4) _ _ort a) sm b) sw c) sp d) sn 5) _ _ing a) sp b) sw c) sn d) sm 6) _ _an a) sp b) sm c) sw d) sn 7) _ _ail a) sp b) sn c) sm d) sw 8) _ _ile a) sm b) sp c) sn d) sw 9) _ _all a) sn b) sp c) sm d) sw 10) _ _ack a) sn b) sm c) sw d) sp

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?