schwa Wagon /ŭ/ or /ĭ/ (Closed): travel, seven, salad, pollen, problem, a Alaska /ŭ/ (open exception): extra, alone, amaze, tundra, adult, i Animal /ŭ/ or /ĭ/ (open exception): apricot, imitate, confident, continent, minimum, u Up /ŭ/ (closed): lunch, crutch, blush, struck, cupping, i champion /ē/ (open exception): patio, studio, piano, scorpion, radio,

Level 3 Unit 6 (alaska, champion, animal, schwa)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?