Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) She gets up at six o'clock. a) b) c) d) 2) He has lunch at 12 o'clock. a) b) c) d) 3) She goes to school at 8 o'clock. a) b) c) d) 4) He goes to bed at 9 o'clock. a) b) c) d) 5) She does her homework at 4 o'clock. a) b) c) d) 6) She has breakfast at seven o'clock. a) b) c) d) 7) He has a shower at eight o'clock. a) b) c) d) 8) He plays computer games at three o'clock. a) b) c) d) 9) She plays board games at five o'clock. a) b) c) d) 10) He rides a bike at six o'clock. a) b) c) d) 11) He plays football at four o'clock. a) b) c) d) 12) He goes home. a) b) c) d)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne