Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) stadion a) penknife b) stadium c) paw d) jungle 2) dżungla a) penknife b) desert c) sea d) jungle 3) scyzoryk a) penknife b) stadium c) paw d) jungle 4) rzeka a) grassland b) river c) desert d) paw 5) pustynia a) rive b) stadium c) desert d) jungle 6) łąka a) penknife b) grassland c) desert d) jungle 7) lubić a) penknife b) like c) desert d) jungle 8) łapa a) penknife b) stadium c) jungle d) paw 9) morze a) desers b) grassland c) sea d) jungle 10) żyć a) desers b) grassland c) live d) jungle

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne