Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Do kangaroos eat vegetables ? a) Yes, they do b) No, they don't 2) Do rhinos eat grass a) Yes, they do b) No, they don't 3) Do people eat fruit ? a) Yes, they do b) No, they don't 4) Do whales eat fruit ? a) Yes, they do b) No, they don't 5) Do children eat sweets ? a) Yes, they do b) No, they don't 6) Do tigers eat insects ? a) Yes, they do b) No, they don't 7) Do lizards eat meat ? a) Yes, they do b) No, they don't 8) Do cheetahs eat vegetables ? a) Yes, they do b) No, they don't 9) Do fish eat vegetables ? a) Yes, they do b) No, they don't 10) Do gorillas eat meat ? a) Yes, they do b) No, they don't 11) Do lizards eat insects ? a) Yes, they do b) No, they don't 12) Do kangaroos eat meat ? a) Yes, they do b) No, they don't 13) Do people eat vegetables ? a) Yes, they do b) No, they don't 14) Do fish eat insects ? a) Yes, they do b) No, they don't 15) Do lizards eat crocodiles ? a) Yes, they do b) No, they don't

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne