bash + ful, red + ish, shop + er, hair + less, run + ing, crop + ed, drip + ing, quit + er, trap + ed, slip + er, chomp + ing, risk + ed, hat + less, sad + ness, hum + ing, mad + est.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?