1) bedroom 2) bathroom 3) bedroom 4) kitchen 5) kitchen 6) living room 7) living room 8) bathroom 9) shower 10) sofa 11) chairs 12) table 13) bed 14) wardrobe 15) toilet 16) oven 17) fridge 18) bookcase

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?