Τήξη - Ένα στερεό παίρνει θερμότητα και μετατρέπεται σε υγρό , Πήξη - Ένα υγρό δίνει θερμότητα και μετατρέπεται σε στερεό, Συμπύκνωση - Όταν το αέριο(υδρατμοί) δίνουν θερμότητα , ένα μέρος μετατρέπεται σε υγρό, Εξάτμιση - Το υγρό μετατρέπει ένα μέρος της επιφάνειάς του σε αέριο σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, Βρασμός - Το υγρό παίρνει θερμότητα και μετατρέπεται σε αέριο . Η διαδικασία αυτή γίνεται σε όλη τη μάζα του υγρού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, Διαστολή - Τα στερεά , υγρά και αέρια παίρνουν θερμότητα και αυξάνουν τις διαστάσεις τους, Συστολή - Τα στερεά , υγρά και αέρια δίνουν θερμότητα και μειώνουν τις διαστάσεις τους,

ΦΥΣΙΚΗ Ε`-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?