D, d: _eti, _ievča, lo_enica, _eravý, ro_ičia, ro_ina, _ivák, vi_ím, ho_inár, ho_iny, ne_eľa, _edko, ľu_ia, _eň, ve_ela, kla_ivo, _edina, d_vadlo, lo_e, pon_elok, Ď, ď: _ateľ, dáž_ovka, _akujem, lo_, _atelina, _obať, _urko, v_aka, Na_a, hne_, dáž_, žalu_, _alekohľad, _aleko,

Doplň d, ď (mäkká spoluhláska)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?