N, n: _evädza, _edeľa, d_es, _ie, vô_e, dla_e, la_e, tŕ_e, plame_e, čitár_e, suk_e, staj_e, baló_ik, oh_ík, slo_ík, Ň, ň: vô_a, suk_a, _ufák, pekáre_, dla_, la_, tŕ_, plame_, čitáre_, sie_, čereš_a, staj_a, Bra_o, ma_uška, oh_ostroj,

Doplň n / ň (mäkká spoluhláska)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?