Ľ, ľ: so_, _ud, koše_a, na_akať, ve_mi, gu_ka, topo_, fazu_a, h_adať, tabu_a, k_úče, k_iatba, cibu_a, krá_, motý_, L, l: so_íme, koše_e, topo_e, fazu_e, tabu_e, u_ica, l_zanka, ko_iesko, cibu_e, krá_i, motý_e, _iečiť, pa_ica, po_e, po_ia,

Doplň l / ľ (mäkká spoluhláska)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?