ਹਰਾ, ਸੰਤਰੀ, ਪੀਲਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਜਾਮਨੀ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਭੂਰਾ, ਸਲੇਟੀ, ਚਾਂਦੀ, ਸੁਨਿਹਰਾ.

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?